Eva Friskman

Eva Friskman 

Vid sidan av sitt jobb som bildlärare skapar Eva sin färgstarka konst. 

Hon har sin atelje i Gävle där hon målar och jobbar med glasfusing. 

Galleri Glans har under flera år sålt Evas härliga glastavlor.